ZAALREGLEMENT VOOR DE BIEHAL EN DE BIEKORF VAN OEVEL

Artikel 1 Het zaalcomité is een comité dat zich ontfermt over de praktische gang van zaken bij feestzaal de biehal of de biekorf en valt onder de vleugels van de vzw Decanaat Zuiderkempen.

Artikel 2 Door het aanvaarden van de sleutel van het gebouw, erkent de gebruiker het reglement en de toepassing ervan.

Artikel 3 De gebruiker is verantwoordelijk tegenover het zaalcomité, voor elke persoon die zich niet zou gedragen naar de bepalingen van dit reglement.

Artikel 4 Het zaalcomité kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de persoonlijke risico’s van de gebruikers.

Artikel 5 5.1. De aanvragen voor reservaties van feestzaal de biehal of biekorf dienen te gebeuren via Simone Loockx, Uitbreidingsstraat 32, Oevel (tel. 014/23.46.91) liefst langs website www.feestzalen-oevel.be. 5.2. De drank dient ten laatste een week vooraf gereserveerd te worden bij Herman Boels, Loofven 33 te Oevel (tel. 014/23.13.86).of gsm 0496/376290. 5.3. Het gebruik van borden, bestek, glazen ed. dient ten laatste een week vooraf gereserveerd te worden bij Simone Loockx, Uitbreidingsstraat 32, Oevel (tel. 014/23.46.91) 5.4. Betalingen dienen steeds te gebeuren bij Guy Verrezen, Blauwvoetstraat 11, Oevel (tel. 014/22.60.85) of per overschrijving op rekeningnummer BE66 7875 0565 9343.

Artikel 6 Op de dag van de activiteit, of in overleg met het zaalcomité, kan de gebruiker de sleutel afhalen bij Jos Nevelsteen, Heieinde 8 te Oevel (tel. 014/23.42.44)

Artikel 7 De gebruiker moet feestzaal de biehal of biekorf alsook de onmiddellijke omgeving proper achterlaten. Ook de tafels en stoelen, de toog en de keuken dienen volledig gereinigd te worden. De frigo’s en de vuilbakken dienen leeg en proper te zijn bij het verlaten van de zaal. De gebruiker van de zaal kan afvalcontainers reserveren via de gemeente onder de vorm van evenementencontainers, de rekening van het afval wordt dan door IOK afvalbeheer nadien overgemaakt aan de gebruiker. De gebruiker kan ook het afval achterlaten in huisvuilzakken die ter beschikking gesteld worden door het zaalcomité voor een bedrag van 2 EUR per gebruikte huisvuilzak. De gevulde zakken mogen achtergelaten worden in de sanitaire ruimte voor wat betreft feestzaal de biehal of in de inkomhal voor wat betreft de biekorf. Indien dit niet het geval is, zal dit extra aangerekend worden.

De keukentoestellen mogen niet verplaatst worden.

Artikel 8 Enkel dranken geleverd door de drankenhandelaar Verreydt, Ring 79 te Noorderwijk (tel. 014/26.38.71) mogen verbruikt worden (en moeten gereserveerd worden via Herman Boels). Alle dranken (frisdranken, bieren, wijnen, schuimwijnen) moeten verplicht afgenomen worden van de feestzalen de biehal en de biekorf. Indien dit artikel niet nageleefd wordt, zal een boete van 50 EUR aangerekend worden aan de huurder van de zaal.

Artikel 9 Bij het verlaten van feestzaal de biehal of biekorf, dient steeds de verwarmingsthermostaat, de verlichting, de dampkap en de ventilatie en afzuiging afgezet te worden. In de biehal dienen voor de dampkap van de keuken hiervoor 2 knoppen afgezet te worden in de keuken. De stekkers van de steamers dienen ook altijd uitgetrokken te worden.

Artikel 10 Ingeval de gebruiker van feestzaal de biehal of biekorf schade heeft toegebracht aan de inrichting, zal dit aangerekend worden aan de gangbare prijzen, zowel voor materiaal als uurloon.

Artikel 11 Indien de afrekening voor het gebruik van feestzaal de biehal of de biekorf, inclusief de eventuele aangerichte schade, niet binnen de veertien kalenderdagen betaald is, kan het zaalcomité bij een volgend gebruik de toegang tot het parochiecentrum of biekorf weigeren. Het zaalcomité heeft het recht om de reservatie pas definitief te maken na ontvangst van een voorschot.

Artikel 12 De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de gebouwen tot de sleutel teruggebracht is bij Jos Nevelsteen, Heieinde 8 te Oevel.

Artikel 13 Affiches ed. mogen enkel aangebracht worden op de daarvoor voorziene borden. Alle andere aanplakkingen zullen onverwijld verwijderd worden voor rekening van de gebruiker van de gebouwen.

Artikel 14 Bij annulatie van een reservatie is het verschuldigde bedrag van huur toch te betalen, tenzij de reservatie meer dan één maand voor de vooropgestelde datum wordt geannuleerd.

Artikel 15 De toelating voor het gebruik van de lokalen is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden zonder toestemming van het zaalcomité.

Artikel 16 De gebruiker heeft enkel het recht om de ruimtes van het gebouw te gebruiken waarvoor hij de toestemming heeft. Indien men bijkomende lokalen wenst te gebruiken, moet dit in de aanvraag vermeld worden.

Artikel 17 Ingeval feestzaal de biehal langer in gebruik genomen wordt dan enkel voor de geplande activiteit, bv. klaarzetten of repetities, dan zal dit verrekend worden.

Artikel 18 Ingeval er voor de aanvang van het gebruik door de gebruiker aan feestzaal de biehal of biekorf of aan de uitrusting schade wordt vastgesteld, moet dit voor het gebruik aan de verantwoordelijke meegedeeld worden. Indien deze mededeling niet is gebeurd, wordt automatisch de schade aan de gebruiker aangerekend.

Artikel 19 Voor alle niet-voorziene omstandigheden kan het zaalcomité beslissingen nemen die niet door de aanvrager kunnen aangevochten worden, ook voor wat betreft reservaties die reeds geruime tijd vastgelegd waren.

Artikel 20 Sterke dranken mogen niet geschonken worden.

Artikel 21 Men mag de zaal niet verlaten met plastiek-bekers of andere materialen toebehorend aan de zaal.

Artikel 22 Frituur- hot-dog- en hamburgerkramen zijn verboden op de parking van feestzaal de biehal. Hiervan kan afgeweken worden in overleg met het zaalcomité.

Artikel 23 Voor fuiven dient de parking afgesloten te worden met nadar, aangebrachte straatverlichting aan de nadar moet branden tijdens fuiven. Het wordt sterk aangeraden om de ganse straat te laten afsluiten met nadarafsluiting (schriftelijk aan te vragen bij het gemeentebestuur). Er dienen steeds zoveel mogelijk maatregelen genomen te worden om de hinder naar de buurt te beperken.

Artikel 24 Laden en lossen van muziekinstallaties dient bij voorkeur enkel te gebeuren langs de sanitaire ingang. Er dient steeds extra-aandacht geschonken te worden aan de lawaaihinder ’s nachts.

Artikel 25 Een geluidsbegrenzer op de muziekinstallatie volgens de wettelijke normen is verplicht, bij overlast wordt de activiteit stilgelegd.

Artikel 26 Tenzij een toegestane afwijking van het gemeentebestuur, dient het sluitingsuur te worden gerespecteerd.

Artikel 27 Geen enkele elektriciteitskabel of draad mag aan het sierplafond bevestigd worden. Geen enkel decor, versiering of afscherming mag in de zaal aan muren of plafonds bevestigd worden, deze moeten zelfdragend en stabiel genoeg zijn om losstaand de veiligheid tijdens activiteiten te garanderen. Indien dit niet het geval is, wordt in overleg met het zaalcomité naar een oplossing gezocht.

Artikel 28 Indien extra versieringsmaterialen voor decoratie worden gebruikt, moet men op voorhand overleg plegen met de verantwoordelijke van het zaalcomité.

Artikel 29 Na de activiteit moet alles in en rond de zaal opgeruimd worden en dit voor dageraad. Kuisen gebeurt door het poetspersoneel en is tot 5 uren in de verhuur inbegrepen, bijkomende uren worden verrekend in veelvouden van halve uren.

Artikel 30 Een lid van het zaalcomité of een daarvoor aangestelde verantwoordelijke, mag voor, tijdens en na de activiteit controle uitvoeren, de toegang mag niet ontzegd worden.

Artikel 31 Elke gebruiker van de zaal dient de wetgeving aangaande het rookverbod strikt na te leven.